Tempo

Falta de tempo é
desculpa daqueles 
que perdem tempo 
por falta de 
métodos.
Albert Einstein