Simplicidade da vida

A magia da vida 
está na pureza e na 
simplicidade de cada ser.
Rama